Současné školy vychovávají především naprogramované roboty

Četla jsem článek, v němž si učitelé stěžují, že naše  školství upadá. Zaujal mě. Jde o nádherný příklad, jak se chodí okolo horké kaše a okecává to, co si nikdo nedovolí říct nahlas. Nejsem pedagog, a tudíž nemám ambice hodnotit problém z učitelské perspektivy, avšak coby studentka před maturitou, ještě stále ve školních škamnách, mohu poskytnout pár osobních poznatků.     Učitel byl před 80 lety nejváženější osobou   „Jo, to když pan učitel přišel, to přišel zákon,“ vzpomínala moje prababička, ročník 1920. Bydlela na vesnici, kde v té době byl učitel nejváženější osobou společně se starostou a farářem. „Takže jste byli hodný?“, ptala jsem se tehdy coby x-letá žákyňka ZŠ. „Pan učitel nosíval pravítko a když někdo zlobil, nastavil prsty a pořádně ho přes ně majznul! A pan farář na náboženství nás nechával klečet na ostrém polenu. To si nikdo nic nedovolil.“ Pak se prabábi usmála a jako kdyby se vrátila do těch časů před osmdesáti a více lety. „A to si jako vaši rodiče ani nestěžovali?“, opáčila jsem. „A na co vlastně?“, zeptala se nechápavě. „No prostě na to, že oni vás takhle týrají!“. „Kdepak! Když Tonda Vejvara tenkrát zmlátil našeho Rudlu tak, že z něj crčela krev, to byl teprve skandál. Musel klečet celý den, a odpoledne ho pan učitel dovedl domů. Sedlák Vejvara se tak naštval, že ho honil se sukovicí po návsi, dokud ho nechytil. To byl potom od Vejvarů křik.“ Byl rok 2008, mně bylo právě dvanáct a na babiččina slova jsem vzpomínala s nostalgií, když do naší třídy po přechodu na druhý stupeň propadlo několik žáků z vyšších ročníků, kteří se spojili s dosavadní „silnou stránkou“ naší třídy. Slabá výuka – slabá učitelka V praxi to vypadalo tak, že ze zadních lavic se ozýval jekot ve stylu „chcípni, p.čo!“, kterou byla myšlena nejspíše paní učitelka, podivná osoba, která předstírala, že se jí to netýká. Její jedinou reakcí bylo zoufalé zvolání v polovině výkladu „rozdejte papíry, od okna A, B, A, B“. Jediní žáci, kteří na toto doplatili, byli ti snaživí a poslušní, kteří zbytečně dostávali špatné známky. Zbytku třídy to bylo jedno. A proč by nemělo být? Vždyť se čtyřkami a dvojkou z chování byli nakonec také bez přijímaček přijati na obor s maturitou. Dnes chybí zdravý selský rozum, který měli naši předci vštípen spolu s křesťanskými hodnotami, o kterých se prostě nediskutovalo. Nároky slabé, výuka slabá, učitelka slabá. Proti tomu mladí tyrani vybaveni haldou práv, argumentů a s rodiči v zádech. Nějaký zájem o to skutečně se vzdělávat? A k čemu jako p.čo? Ptát se „proč“? Jedině v případě, že se po nich něco chce. Dnešní společnost si zakládá na tom, že vše je relativní. Morálka...

Read More