content top

Jak dnes fungují kosmické hodiny?

Jak dnes fungují kosmické hodiny?

Vesmír v jeho nekonečném prostoru od svého zrození neustále expanduje, tvrdí nám současní astronomové v souladu s jejich pozorováním. Tahle expanze vesmírného světa, by měla být také tím důvodem k akceleraci času. Z neznámých příčin, však k tomuto časovému zrychlování nedochází, což je velice podivné, ne-li tajemné! Určitě lze namítnout, že v této hektické době, vnímáme konstantu času na této planetě intenzivněji, alespoň někteří citlivý lidé mají tento pocit, jakoby snad čas plynul s předstihem než kdy dříve. Jenomže, jak známo, zdání klame! Tento zvláštní dojem zapříčinily pouze moderní technologie (internet, mobilní telefony, atp.), které vyvolávají u většiny lidí, mylný pocit urychleného časového toku. Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Tento Einsteinův citát stále vyvolává hlubší zamyšlení nad tím, co stojí v pozadí za touto všeovlivňující a hlavně nesmrtelnou veličinou času? Je nepochybné, že veškeré změny zde na Zemi probíhající, jsou kontinuálně řízeny časovou jednotkou, která je esencí zrodu života, ale také kapkou jedu ohlašující jeho zánik. Čas je relativní pojem! Podle mnohých lidových mouder se čas nedá zastavit ani vrátit, ovšem dnes se někteří vědci domnívají, alespoň co se týče zastavení času, že to nemusí být tak zcela pravda! S takovýmto převratným tvrzením dokonce přišla skupina vědců z University of the Basque Country in Bilbao a z Spain’s University of Salamanca, která na základě prováděného výzkumu dospěla k názoru, že se čas ve vesmíru zpomaluje. Vědecká teorie publikovaná v časopise New Sciencist, se opírá o strunovou teorii, která je doposud považovaná za pouhou spekulaci, to ale nemění nic na faktu, že jde o zcela převratný vědecký pohled! Tato teorie vnímá náš Vesmír za součást multidimenzionálních vrstev, které skrz kosmos pronikají do tzv. vyšších dimenzí, jenž nedokážeme prozatím zachytit. Pokud se čas zpomaluje, mohl by se v průběhu biliónů let úplně zastavit, sdělil časopisu „New Scientist“ profesor José Senovilla z University of the Basque Country. Následky takového průběhu, mohou být jednou pro kosmos naprosto fatální, toho jsou si dobře vědomi nejen vědci. Jak plyne čas? Vesmír v jeho nekonečném prostoru od svého zrození neustále expanduje, tvrdí nám současní astronomové v souladu s jejich pozorováním. Tahle expanze vesmírného světa, by měla být také tím důvodem k akceleraci času. Z neznámých příčin, však k tomuto časovému zrychlování nedochází, což je velice podivné, ne-li tajemné! Určitě lze namítnout, že v této hektické době, vnímáme konstantu času na této planetě intenzivněji, alespoň někteří citlivý lidé mají tento pocit, jakoby snad čas plynul s předstihem než kdy dříve. Jenomže, jak známo, zdání klame! Tento zvláštní dojem zapříčinily pouze moderní technologie (internet, mobilní telefony, atp.), které vyvolávají u většiny lidí, mylný pocit urychleného časového toku. Ve skutečnosti dnes může čas plynout pomaleji, signalizují nám některé...

Read More

V roce 2015 nás ještě čekají tyto meteorické roje

V roce 2015 nás ještě čekají tyto meteorické roje

V letošním roce nás ještě čekají následující meteorické roje. Pozn. autora: Článek popisuje pouze výběr nejznámějších meteorických rojů, jelikož jejich počet jde do desítek v případě menších meteorických rojů. Výběr meteorických rojů je dle obrázku na facebookové stránce I fucking love science. Pro názvy rojů používám české ekvivalenty (Aquaridy = Akvaridy, Quadrantidy = Kvadrantidy atd.) 8. až 9. října Drakonidy Roj pochází z komety 21P/Giacobini-Zinner. 21. až 22. října Orionidy Orionidy pochází z Halleyovy komety, stejně jako Eta Akvaridy. 5. až 6 listopadu Tauridy „Roj je neobvyklý tím, že sestává ze dvou odlišných proudů. První je způsoben prachovými zrnky asteroidu 2004 TG10 a druhý prachovými zrnky komety 2P Encke, zanechanými na svých drahách, kterými Země v těchto dnech prochází. Roj bývá aktivní každoročně od 7. září do 10. prosince,“ uvádí na svých webových stránkách Hvězdárna Olomouc. 17. až 18. listopadu Leonidy Aktivitu roje můžeme pozorovat od 14. do 21. listopadu s masimem 17. až 18. listopadu. Leonidy pochází z komety 55P/Tempel–Tuttle. 13. až 14. prosince Geminidy Geminidy pochází z asteroidu 3200 Phaethon. 22. až 23. prosince Ursidy Ursidy pochází z komety 8P/Tuttle. Další informace Meteor Showers Online Sea and Sky – Astronomy Calendar of Celestial Events for Calendar Year 2015 I fucking love science – Sky Watching Event Guide For 2015 NASA – How to See the Best Meteor Showers of the Year: Tools, Tips and ‚Save the Dates‘ Foto: Leonid vyfocený v roce 2009 Letos se již udály tyto meteorické roje: 3. až 4. ledna Kvadrantidy Meteorický roj se objevuje na začátku ledna, nejvíc mezi 1. a 6. lednem, přičemž vrchol spadá na 3. až 4. leden. Roj podrobněji popisuje Hvězdárna Valašské Meziříčí. 22. až 23. dubna Lyridy Lyridy se objevují přibližně od 16. do 26. dubna s letošním maximem 22. až 23. dubna. Podrobnější informace opět na webu Hvězdárny Valašské Meziříčí. 5. až 6. května Eta Akvaridy Na začátku května nás čeká meteorický roj Eta Akvarid, meteory pochází z ohonu Halleyovy komety. 28. až 29. července Delta Akvaridy Tyto akvaridy nepochází z Halleyovy komety, ale z komet Marsden a Kracht. 12. až 13. srpna Perseidy Perseidy pochází z komety Swift-Tuttle 1862 III a jsou aktivní od 17. července do 24. srpna s maximem 12. až 13. srpna....

Read More

Základem vesmíru je vědomí

Základem vesmíru je vědomí

Mají jistý typ vědomí také zvířata a rostliny? Viděli jste video s malujícími slony? Pokud ne přečtěte si článek a video si prohlédněte. Musím přiznat, že k napsání článku mne inspiroval článek pana Vlastimila Suchého. Článek nesl název Bůh s církví „nemá“ nic společného! Jelikož se kolem článku vynořilo hodně pozitivních, ale též negativních komentářů, bez reálně podložených důkazů o existenci či neexistenci Boha či lépe vědomí, rád bych některé důkazy pro existenci vesmíru představovaného právě vědomím přinesl v tomto článku. Mnoho lidí může být překvapeno zjištěním, že právě věda a někteří vědci podávají důkazy o Boží existenci, popřípadě o existenci vědomí, které prochází veškerým vesmírem. Kvantová fyzika vyvrací materialismus a dokládá existenci skutečnosti, která připomíná boží vlastnosti. Za všepronikající skutečnost mnoho vědců dnes pokládá fyzikální vakuum, které bylo mylně vykládáno a prezentováno v minulosti jako prázdnota, kde nic nemůže existovat. Výzkum posledních let tento obraz změnil. Je jasné, že Bůh není kouzelný dědeček, který plní všechna přání…Jak píše pan Suchý, je to organizující princip, který je ve všem i mimo vše a lze ho charakterizovat coby Vědomí. Vědci popisují Boha následně. Boha – Absolutní nic – vakuum vědec G. I. Šipov vysvětluje takto: „Z pohledu formální logiky je absolutní nic zdánlivě bezobsažné, proto jsme nuceni jej popsat specifickými humanitními pojmy, jaký představuje například výraz nadrozum. Tato úroveň s neomezenými možnostmi dokáže z dosud nepochopitelných příčin generovat prvotní plány, a já ji tak považuji za maximálně stabilní rovinu reality. Nemám ale na mysli žádný mýtický či hypotetický jev, nýbrž výlučně fyzikální skutečnost. Vše v tomto světě sice mizí a zaniká, ale tato úroveň tu vždy zůstává – je věčná, absolutně vše z ní vzniká a současně jí také naprosto všechno končí. Svět vyšší reality představuje svět plánů, zákonů, vztahů mezi prvky hmoty, jež jsou dle mých poznatků pevnější než hmota sama. Podle mého názoru totiž existuje nová fyzikální teorie, vytvořená na základě rozpracování představ Alberta Einsteina, ve které se objevila jakási rovina reality, jejímž synonymem je v náboženských učeních Bůh. Jedná se o skutečnost, která disponuje všemi znaky Božství, a to ve stručnosti vyjadřuje vše, co tvrdím. Neříkám nic víc, protože vlastně nevím, na jakém principu toto Božství funguje, vím však, že reálně existuje. Dosud známými metodami však Boha poznat či ,prozkoumat´ nedokážeme a věda navíc ohledně Boží existence nepodává žádné důkazy – pouze na ně poukazuje, přičemž si neklade žádné ambice dosáhnout čehokoli víc, neboť základní oblast vědeckého zájmu se soustředí na hrubou hmotu. Vakuum nese určitou strukturu i bez přítomnosti hmoty či fluktuace, a dokonce i v případě, kdy vůbec nic neexistuje. Vždy však funguje informační matrice, ve které musejí probíhat procesy vzniku a zániku látky. V současnosti máme k dispozici rovnice,...

Read More

Zem minul veľký asteroid, pozrite si jeho let (video)

Zem minul veľký asteroid, pozrite si jeho let (video)

Vedci skombinovali dáta z viacerých rádioteleskopov. Pozorovali odlet takmer štyristometrového asteroidu. Má najmenej 370 metrov a k Zemi sa dostal relatívne blízko. Veľký asteroid 2014 HQ124 preletel cez víkend okolo našej planéty a v najbližšom bode k nej bol trikrát ďalej, ako je vzdialenosť od Zeme k Mesiacu. Nepredstavoval preto žiadne riziko. Napriek tomu sa astronómovia rozhodli, že kozmické teleso preskúmajú pomocou viacerých rádioteleskopov. Výsledkom sú unikátne zábery, ktoré ukazujú rotujúci nepravidelný objekt. Vedci začali pozorovať asteroid v okamihu, keď bol k našej planéte najbližšie a následných 21 radarových snímok vznikalo štyri a pol hodiny. Na záberoch je podľa NASA možné rozoznať štruktúry veľké ani nie štyri metre. Asteroid 2014 HQ124 objavili v apríli tohto roku a k Zemi sa znovu priblíži okolo roku 2307. Ak by niekedy do našej planéty narazil, po asteroide by zostal asi päťkilometrový kráter....

Read More

Působivá vizualizace hlavního pásu asteroidů

Působivá vizualizace hlavního pásu asteroidů

Počítačové simulace a vizualizace jevů a dějů probíhajících ať už v blízkém či vzdáleném vesmíru jsou vždy pastva pro oko. Ty nejvydařenější jsou pro mně osobně stejně silné, jako když jdete do kina na působivý celovečerní film. A pokud jsou ještě spojeny s něčím, k čemu máte doslova osobní vztah, je výsledek několikanásobně umocněn. O projektu Sloan Digital Sky Survey jsem se  zmiňoval několikrát, ale pokud mám vybrat jeden konkrétní odkaz, určitě to bude tento, kde si můžete SDSS vychutnat i ve videodokumentu. V roce 2008 se tým astronomů vedený Alexem Parkerem rozhodl vizuálně zpracovat rozložení a dráhy asteroidů v naší sluneční soustavě za využití dat SDSS. Asteroidy rozdílných rodin zde mají jiné barvy, proto pomohl astronomům rozlišit jednotlivé skupiny a lépe pochopit provázanost celého tohoto neuvěřitelně dynamického systému. Výsledkem namáhavé práce je tato animace, jež byla uveřejněna teprve minulý týden. Můžete v ní vidět na 100 000 doposud zmapovaných těles v barvách, které zvýrazňují nejen jejich druhovou podobnost, ale i jejich relativní velikosti. Jak vysvětluje sám Alex Parker: “Všimněte si nazelenalých členů rodiny “Vesta” ve vnitřních oblastech pásu asteroidů, jak se mísí s namodralými asteroidy typu C ve vnějších částech pásu, a to všechno obklopují nepravidelné roje načervenalých Trojanů. Animace hlavního pásu asteroidů našeho slunečního systému zabrala ve finální postprodukci takřka tři dny. Výsledné video se renderovalo dvacet hodin za pomoci osmi CPU. Jen pro srovnání můžete vidět ve vnitřní části pásu asteroidů naznačeny orbitální dráhy vnitřních terrestrických planet naší sluneční soustavy. nevsedni-svet.cz...

Read More

V máji zasiahne Zem meteorický dážď

V máji zasiahne Zem meteorický dážď

Tento nebeský jav si zrejme na Slovensku naplno nevychutnáme, keďže podľa predpovedí maximum meteorického dažďa pre naše územie bude 24. mája dopoludnia. Už o mesiac budeme môcť aj z územia Slovenska sledovať meteorický dážď. Na svedomí ho bude mať kométa 209P/LINEAR. „Táto udalosť nastane 24. mája, medzi 7:00 a 8:00 svetového času, čo je 9:00 až 10:00 nášho času. Súčasné odhady hovoria o intenzite 100 až 400 meteorov za hodinu, čo je oproti pár desiatok meteorických rojov skutočne bohatý úlovok,“ informoval Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Meteorický dážď sa bude dať pozorovať v súhvezdí Žirafa, neďaleko súhvezdia Veľkého voza. Podľa Husárika je dobrou správou, že toto súhvezdie patrí medzi cirkumpolárne, takže je viditeľné v noci počas celého roka. „Nemôže sa nám stať, že inkriminované súhvezdie by nebolo nad obzorom a meteorický dážď by tak nebol viditeľný,“ dodal Husárik. Dobrou správou je aj to, že Mesiac v tomto období bude v prvej štvrti, takže meteory nebudú rušené jeho svitom. Horšou správou je, že maximum meteorického dažďa pre naše územie je predpovedané na doobedie 24. mája, čo neumožní naplno si vychutnať tento vzácny jav. Záujemcovia o toto „nebeské divadlo“ by mali byť v pohotovosti noc pred a noc po predpovedi. Husárik zároveň zdôraznil, že stále ide len o predpoveď. „Aj napriek dostatočnej presnosti astrometrických meraní, trajektória kométy nie je presne známa. Merania jasnosti nie sú vždy úplne presné, preto aj odhad produkcie prachu a vody je len odhadovaný,“ dodal Husárik. Kométa pri prelete okolo Slnka za sebou zanecháva čiastočky prachu, ktoré dokážu spôsobiť nebeské javy ako meteorické roje a meteorické dažde. Keď sa naša planéta dostane na svojej dráhe na miesto, kadiaľ letela kométa, stretáva sa s týmito čiastočkami prachu. V okamihu, keď kúsky kométy – zrniečka prachu, vlietajú do zemskej atmosféry, môžeme pozorovať meteory. Pri ich väčšom počte ide o meteorický roj. Tie sa líšia svojimi radiantami, miestom na oblohe, z ktorého meteory zdanlivo vyletujú a svojou frekvenciou. Meteorické dažde sú vzácny úkaz, ktorý sa objavuje veľmi zriedkavo. Nie sú tak časté ako meteorické roje práve pre svoju intenzitu. Práve takúto zaujímavosť možno podľa Husárika očakávať v máji tohto roku. Kométa 209P bola objavená vo februári 2004 v rámci prehliadky vyhľadávacieho projektu LINEAR. Klasifikovaná bola ako planétka, pretože nevykazovala žiadnu typickú kometárnu aktivitu. Koncom marca 2014 si astronóm Rob McNaught všimol, že objekt vytvára chvost, čo potvrdili aj ďalší pozorovatelia. Po intenzívnejšom astrometrickom bádaní bola stanovená presnejšia dráha objektu, ktorá bola klasifikovaná ako eliptická. Objekt bol premenovaný na periodickú kométu s dobou obehu okolo Slnka na 5,04 roka. V decembri 2008 získala aj trvalé označenie 209P/LINEAR....

Read More

content top