content top

Červení a zelení z asijských tajných společností slibují, že pod novým vedením „se země bude chvět“.

Červení a zelení z asijských tajných společností slibují, že pod novým vedením „se země bude chvět“.

Minulý týden informovali representativním prohlásením zástupce z vedoucí rodiny Hongmen Worldwide China Union Spolecnost Bílého Draka, že červení a zelení jsou nyní pod novým vedením. Řekl, že „když asijský obr pohne, země se bude třást, ale naším cílem je světový mír.“ Nemůže být napsáno více o tom, o čem Červený, Modrý a SBD mluvili, avšak, můžete si být jisti, že se brzy rozjedou velké akce. K dispozici je také spousta tlachání z různých zdrojů, včetně CIA a Pentagonu, že je na spadnutí nějaká finanční událost, která je daleko větší než šok z Lehmanů. Zatímco zkušenost nás učí být opatrní s konkrétními daty, mnoho zdrojů dokonce jde tak daleko, že říkají, že to bude 19. dubna. To je den, kdy Shanghai Gold Exchange zahájí svou zlatou obchodní platformu určenou k převzetí stanovení ceny zlata z Khazarian mafie řízené bank. http://www.en.sge.com.cn/news-announcement/announcement/537284.shtml Není asi náhodou, že minulý týden Deutschebank u soudu přiznala, že manipulovala zlaté a stříbrné ceny a slíbila uvolnit veškeré informace, které má o jiných velkých bankách zapojených do cenových manipulací. Takže máme Číňany zahájující výměnu zlata ve stejnou dobu jako západní banky, které tradičně nastavují cenu zlata, které se však veřejně provalily jako podvod. Shanghai Gold Exchange také způsobí, ze bude možné, aby Asijci zpeněžili obrovské off-trhu s hromadami zlata, které údajně drží. To znamená, že čínský jüan bude alespoň částečně podložený zlatem. Toto je pravděpodobný zdroj zpráv, jako jsou tyto: https://www.superstation95.com/index.php/world/1152 kde se tvrdí, že Čína bude oznámí uvedení mezinárodního zlatem podloženého Yuanu a od tohoto týdne přestane přijímat dolary. Nebyli jsme schopni to nezávisle potvrdit, ale lze říci, SBD doporučil Číňe, aby učinili takový krok v koordinaci s armádou a vojenskými a agenturami USA. Jistě ministři financí a top centrální bankéři z G20 národů byli všichni minulý týden shromáždeni ve Washingtonu, aby se uicastnili pravidelně plánovaných i mimořádných zasedáních. Guvernéři Federal Reserve Board měli také spoustu mimořádných schůzí. Jedním z viditelný výsledk byl historicky významnou novinkou z minulého týdne o Federal Deposit Insurance Corporation, která mluví o bankovních gigantech jako JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, New York Mellon Bank a State Street Corp, že jejich plány na bankrot „nebyly důvěryhodné.“ https://www.rt.com/usa/339518-banks-disaster-readiness-regulators/ Řečeno jinak, některým z největších majitelů bank Chazarské kabaly a majitelům Společnosti Federálních Reserv bylo v podstatě řečeno, že jsou de facto v bankrotu. Zdroje Pentagonu a zdroje CIA nám také řekly, že když se předseda Federal Reserve Board, Janet Yellen, setkal s americkým prezidentem Barackem Obamou a viceprezidentem Joe Biden, který požádal Yellen o mobilizaci americké armády a aby obkličila tvůrce problému a dala je do táborů FEMA, aby se zabránilo masovým nepokojům poté, co plánoval Fed přesunout úspory velkých bank tím, že by ukradli úspory lidí. „Ať zrusí...

Read More

Když vyměníš negativní myšlenky za pozitivní, ovlivníš realitu nás všech – profesor kvantové fyziky vysvětluje, proč.

Když vyměníš negativní myšlenky za pozitivní, ovlivníš realitu nás všech – profesor kvantové fyziky vysvětluje, proč.

Profesor kvantové fyziky a vizionář Amit Goswami už několik let objasňuje, že tolikrát opakované přísloví „změň sebe a změníš svět“ není pouhým přáním, nýbrž se opírá o významné moderní hypotézy z oblasti kvantové fyziky i holistické biologie. Seznam se i ty s ideou kvantového aktivismu. Ideou, která má obrovský potenciál propojit dva světy – svět rozumu a svět intuice – na cestě v boji za společným cílem – trvale udržitelnou budoucností Civilizace. Svět tak, jak ho vnímáme v tuto chvíli, není daný. Každá událost je potenciálně tvořivá a přináší nové možnosti. Amit Goswami Zní pro tebe slovo „kvantový“ – a navíc ve spojení se slovem „aktivismus“– jako nějaký sci-fi výstřelek? Ano, vcelku tě chápeme, je to na první pohled docela zvláštní kombinace. Ve skutečnosti je ale celá idea mnohem jednodušší, než toto slovní spojení indikuje. Co je tedy kvantový aktivismus? Kvantový aktivismus je výzva k aktivnímu, angažovanému životu jednotlivce ve prospěch své komunity (sousedství, města, společnosti, přírody, planety – dle možností každého jednotlivce), postavena na následovném předpokladu: Každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti. Kvantový aktivismus není idealistickou vizí. Od utopie ho odlišuje jeho vědecký základ. Základem kvantového aktivismu jsou totiž vědecké hypotézy z oblastí: kvantové fyziky, tzv. nové vědy založené na primátu vědomí a celostní evoluční biologie. Autorem této idey je již v úvodu zmiňovaný profesor kvantové fyziky Amit Goswami, světově uznávaná autorita na poli rozvoje tzv. nové vědy, která se snaží integrovat i nematerialistické metody poznávání přírody a člověka (poznatky filozofie, spirituality, celostní medicíny a pod.). Ve vzduchu zatím zůstaly viset dvě otázky, které se spojují s popisem hlavní myšlenky této vize: Může (prokazatelně) každý z nás přispět ke kvalitativnímu rozvoji vědomí společnosti? A pokud ano… pak jakým způsobem? I. JAK TO FUNGUJE ANEB KVANTOVÝ AKTIVISMUS V KOSTCE Myšlenka kvantového aktivismu vychází z teorie morfické rezonance, jejímž autorem je biolog Rupert Sheldrake. Tato teorie říká, že kromě genetiky a lidské kultury existuje i další faktor, který přispívá k evolučnímu vývoji Lidstva – tím faktorem je tzv. kolektivní paměť přírody. Bývalý bilog a biochemik z univerzity Cambridge Rupert Sheldrake, jehož nekonvenční přístup k evoluční biologii je mnohými vědci ostře kritizován, existenci kolektivní paměti organismů opírá o výsledky různých experimentů a studií směrujících k potvrzení hypotézy, že každý biologický druh (včetně lidí) je propojen na úrovních, které přesahují prostor i čas. Všechny organismy jednoho druhu tak spojuje síť systémů, vazeb a propojení, kterou lze označit jako „kolektivní paměť“. Lze si ji zjednodušeně představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců jednání a zkušeností, s níž je každý „člen“ přirozeně spojen. Proto z ní může těžit, ale rovněž do ní sám přispívá, sám ji utváří. Hypotéza existence této kolektivní paměti je dle Dr. Goswamiho v souladu s aplikací poznatků kvantové fyziky na fenomén lidského vědomí. Goswami vysvětluje, že povaha vědomí je nonlokální. Princip...

Read More

Čas neexistuje. Všechno probíhá najednou, tvrdí respektovaný fyzik

Čas neexistuje. Všechno probíhá najednou, tvrdí respektovaný fyzik

Čas – existuje snad záhadnější a podivnější fenomén našeho vesmíru? Přestože se s ním každý z nás setkává každý den a fyzici ho usilovně zkoumají už sto let, vlastně jeho podstatu pořád nechápeme. Čas neexistuje. Všechno probíhá najednou, tvrdí respektovaný fyzik Jediným důkazem, že existoval minulý týden, je naše paměť. Ale paměť, to je vlastně jen stabilní struktura neuronů v mozku… Jeden z respektovaných fyziků přišel s neobvyklou teorií. Místo, aby se ptal, co je vlastně čas, říká: „Nic jako čas neexistuje.“ Standardní model vesmíru pracuje už od dob Alberta Einsteina s tím, že čas je jedním z rozměrů našeho vesmíru, podobný prostorovým rozměrům. Brian Greene to v knize Elegantní vesmír popisuje velmi pochopitelně:„Když se s někým chceme setkat, popíšeme mu, kde v prostoru ho očekáváme – například v 9. patře budovy na rohu 53. ulice a 7. avenue v New Yorku. Máme zde tři díly informace odrážející konkrétní pozici ve třech prostorových dimenzích vesmíru. Stejně důležité ale je, kdy ho očekáváme – například v 15. hodin. Tento díl informace říká, kde v čase se naše setkání uskuteční. Události jsou tedy určeny čtyřmi díly informace: třemi o prostoru a jedním o čase.“  „Co je čas?“ je špatná otázka. Čas totiž není Tohle všechno je ale jen iluze – alespoň podle fyzika Juliana Barboura.„Když se pokoušíte chytit čas, vždycky vám proklouzne mezi prsty,“ tvrdí.„Lidé si jsou jistí, že čas existuje, ale nejsou schopní ho nijak uchopit. Myslím si, že je to proto, že čas ve skutečnosti vůbec neexistuje.“ Fyzik k tomu samozřejmě nedospěl jen tak při přemýšlení někde v hospodě; dostal se k této myšlence studiem toho, jak věda vnímala čas. A to od Isaaca Newtona, pro kterého byl čas řekou, která teče vždy a všude stejně, až po nejmodernější exotické teorie superstrun. Pro Barboura čas není součástí čtyřrozměrného časoprostoru. Fyzik ho chápe jen jako iluzi způsobenou tím, že se všechno kolem nás mění. Barbour chápe všechny jednotlivé momenty v čase jako jeden celek, kompletní a existující sám o sobě. Nazývá tyto momenty výrazem „Nyní“. Popisuje je takto: „Jak žijeme, zdá se nám, že se pohybujeme sérií Nyní. Otázkou však je, co jsou zač.“ Pro Barboura je každé Nyní souhrnem všeho ve vesmíru. „Máme silný dojem, že věci vůči sobě zaujímají jisté pevné postavení. Rád bych od toho oddělil vše, co nevidíme (přímo i nepřímo) a držel se myšlenky, že mnoho různých věcí koexistuje současně. Jsou prostě Nyní – nic víc, nic méně.“ Přijde vám tato představa jen těžko pochopitelná? Barbour si proto představil i popisy, které se dají představit i pro mozek ne-fyzika. Jeho Nyní se dají představit jako stránky z povídky, které jsou vytržené z knihy a náhodně poházené po podlaze. Každá stránka je oddělená entita existující bez času, vně času. Pokud se stránky nějakým způsobem seřadí a pak se krok po kroku procházejí, vzniká z nich příběh. Ale ať už stránky uspořádáme jakkoliv,...

Read More

Válka je stav Mysli

Válka je stav Mysli

MOŽNÁ SE VÁM UŽ STALO, ŽE JSTE MUSELI CHRÁNIT SEBE NEBO NĚKOHO JINÉHO PŘED FYZICKÝM NÁSILÍM, VYVARUJTE SE ALE TOHO, ABY SE NUTNÁ OBRANA ZVRHLA VE „VYMÍTÁNÍ ĎÁBLA“, K ČEMUŽ MÁME SKLONY, KDYKOLIV PROTI NĚČEMU BOJUJEME. Tento princip je velmi názorně vidět na výroku Matky Terezy: „Nikdy nepůjdu na pochod proti válce. Až uspořádáte pochod za mír, pak mě pozvěte.“ Jakmile proti něčemu bojujete, dáváte tomu sílu. Bojem proti nevědomí zabřednete do nevědomého já. Nevědomí, neboli „egoickou poruchu“, nemůžete nikdy přemoct otevřeným bojem. Dokonce i když svého protivníka přemůžete, jeho nevědomí do vás vstoupí, nebo se protivník objeví v nové podobě. To, čemu se bráníte, přetrvává. V současné době často slýcháme „válka proti něčemu“ nebo „boj proti něčemu“. Kdykoliv je zaslechnu, vím, že jsou předem odsouzeny k nezdaru. Existuje boj proti drogám, zločinu nebo terorismu, boj s rakovinou, chudobou atd. V posledních pětadvaceti letech například dramaticky vzrostl počet trestných činů a přestupků v souvislosti s drogami, a to i navzdory tvrdému potírání zločinu a četným protidrogovým opatřením. Počet vězněných osob ve Spojených státech stoupl z 300 000 v roce 1980 na 2 100 000 v roce 2004. Boj proti nemocem nám kromě jiných vymožeností přinesl např. antibiotika. Zpočátku se zdála být velmi účinná a zdálo se, že nám dopomohou k vítězství nad infekčními nemocemi. Nyní už odborníci přiznávají, že jsme nadměrným užíváním antibiotik vytvořili časovanou bombu v podobě rezistentních kmenů bakterií, které s největší pravděpodobností způsobí opětovný výskyt a někdy dokonce epidemie dávno vymýcených nemocí. Podle průzkumu American Medical Asociation je ve Spojených státech lékařská péče třetí nejčastější příčinou smrti, hned po srdečních příhodách a rakovině. Dvěmi možnými alternativami tradičního přístupu jsou homeopatie a čínská medicína, které s nemocí nezacházejí jako s nepřítelem, a tudíž nevytvářejí nové nemoci. Válka je stav mysli. Válka je stav mysli a veškeré činy, které z toho vycházejí, jen posílí nepřítele vnímaného jako zlo. I když válku vyhrajete, získáte nové nepřátele, stejné nebo ještě horší než ty, které jste přemohli. Mezi stavem vašeho vědomí a vnější realitou existuje úzké spojení. Pokud jste uvízli ve stavu mysli podobném „válce“, vaše vnímání je velice selektivní a hlavně zkreslené.Jinými slovy, vidíte jen to, co chcete vidět, a ještě si to vykládáte po svém.Dovedete si asi představit, co z takového klamu může vzejít. Pokud ne, zapněte si televizi a podívejte se na zprávy. Připomeňme si, co to je ego: kolektivní porucha, šílenství lidské mysli. Pokud si to budete neustále uvědomovat, už si ho nespletete s něčí identitou. Když už teď víte, jaké ego je, bude pro vás mnohem snazší na něj nereagovat a nebrat si jeho útoky (nadávání, obviňování a výtky) osobně. Nikoho nebudete považovat za špatného, budete vědět, že je to jen ego. Když si uvědomíte, že veškeré utrpení vzniká kvůli egoické mysli, budete schopni hlubšího soucitu a přestanete přilévat olej do ohně, který stravuje všechny egoické vztahy. Vzdáte se touhy po pomstě, která egu jenom prospívá. Eckhart Tolle...

Read More

Problémy jsou iluze vaší mysli

Problémy jsou iluze vaší mysli

Musíte si uvědomit, že žádné problémy neexistují. Existují jen životní situace s nimiž se musíte smířit jako se součástí existence přítomného okamžiku, dokud se nezmění nebo dokud se nedají řešit. Jaký problém máte právě v tuto chvíli? Problémy jsou výtvorem lidské mysli a ke své existenci potřebují čas. Nemohou existovat v přítomném okamžiku. Soustřeďte svou pozornost na přítomný okamžik a řekněte mi, jaký problém máte teď. Nic neříkáte, protože je nemožné mít problémy, když jste plně soustředěni na přítomnost.Samozřejmě že jsou situace, které je třeba vyřešit nebo přijmout. Ale proč z nich dělat problém? Proč dělat problém z čehokoli? Není snad život dost zajímavý a náročný i bez toho? K čemu potřebujete problémy?Vaše mysl podvědomě problémy miluje, protože vám poskytují jakousi totožnost.Máte-li „problém“, znamená to, že přemýšlíte o situaci, kterou nechcete nebo nemůžete vyřešit a se kterou se nevědomě ztotožňujete. Zabýváte se svou životní situací natolik, že přestáváte vnímat život a Bytí. Nebo přemýšlíte o stovkách věcí, které budete muset udělat v budoucnosti, místo abyste se soustředili na to, co můžete udělat hned teď. Když z něčeho děláte problém, působíte si bolest Stačí učinit jednoduché rozhodnutí: ať se děje cokoli, nebudu si působit bolest. Nebudu z ničeho dělat problém. Ačkoli je to velice jednoduché rozhodnutí, je zároveň velmi radikální. Takové rozhodnutí neučiníte, dokud nemáte plné zuby utrpení. A nebudete je moci realizovat, dokud si neuvědomíte sílu přítomného okamžiku. Jestliže přestanete působit bolest sami sobě, přestanete ji působit druhým. Přestanete znečišťovat svůj vnitřní prostor, naši krásnou Zemi a kolektivní duši lidstva. Jestliže jste zažili nějakou životu nebezpečnou situaci, pak víte, že to nebyl problém. Vaše mysl neměla čas dělat z toho problém. V opravdu kritické situaci se mysl zastaví; vy se plně soustředíte na situaci a začne vás řídit něco mnohem mocnějšího. To vysvětluje, proč v takových situacích jsou obyčejní lidé najednou schopni neuvěřitelně odvážných činů. Životu nebezpečnou situaci buď přežijete, nebo ne. V žádném případě to ale není problém. Někteří lidé se rozzlobí, když jim říkám, že problémy jsou pouhé iluze. Mají pocit, zeje chci připravit o jejich já, do něhož investovali tolik času. Mnoho let se nevědomě ztotožňují se svými problémy a utrpením. Čím by bez toho všeho byli? Hodně z toho, co lidé dělají a říkají, je motivováno strachem, který je samozřejmě spojen s jejich odloučeností od přítomného okamžiku. Jelikož v přítomném okamžiku nemáme žádné problémy, nemáme ani strach. Vyskytne-li se naléhavá situace, kterou je nutno okamžitě vyřešit, vaše akce bude rázná a účinná, bude-li vycházet z vědomí přítomného okamžiku. Budete reagovat intuitivně, nikoli na základě ustálených představ své mysli. V některých situacích, v nichž by vaše mysl reagovala, zůstanete soustředěni na přítomný okamžik a neuděláte nic, což bude mnohem účinnější. Eckhardt Tolle...

Read More

Třetí oko – 6 čakra (+ Video)

Třetí oko – 6 čakra (+ Video)

Zmínku o třetím oku datujeme v duchovní historii od dob, kdy Horus, egyptský bůh Slunce, ztratil oko a namísto něj si vyvinul „třetí oko“ na čele přímo mezi obočím. To mu umožnilo vidět i to, co je ukryto pod povrchem, vidět ucelený obraz. A co takový Budha, zobrazen se třetím okem? Náhoda, myslíte? Ve Starém Zákonu najdeme zmínky o lidech, kteří byli velmi vysocí. Stejní lidé jsou často popisováni jako předchůdci lidské rasy, ovšem jen s jedním okem (také kyklopové). Tento orgán zajišťoval telepatické spojení s okolním světem a bytosti je uměly mistrně ovládat. Komunikovali mezi sebou výhradně myšlenkovým přenosem. Postupem času toto oko přecházelo dovnitř lebky a objevily se oči dvě, které umožňovaly vidět ve hmotném světě. Třetí oko bylo sice schováno, ale výborně fungovalo, důkazem jsou Atlanťané. Později, vlivem hmotného světa, se tato schopnost vytrácela, až téměř vymizela, ale dnes máme možnost, určitým tréninkem, využívat tohoto daru. Procesů k otevření třetího oka je mnoho. Můžeme toho dosáhnout meditací, metoda Reiki je velmi vhodná. Postupným otevíráním „čaker“ v lidském těle pomocí vizualizace, v tomto případě 6. čakry, nám umožní, například, vidět auru nejen všech lidí a zvířat, ale i předmětů. Ve skutečnosti je umístěna na páteři jako ostatní čakry. Je přesně tam, kde se hlava stýká s krkem, nad prvním obratlem. Tato čakra podporuje na fyzické úrovni veškeré dění v i kolem hlavy. Posiluje naše smysly, schopnost vnímání i mentální schopnosti. Přesouvá do vědomí podvědomé informace, rozvíjí naši intuici. Zažili jste někdy něco, související s třetím okem? Zcela jistě, nevědomky, ano. Stalo se vám někdy, že jste měli pocit přítomnosti něčeho v koutku pohledu? Otočíte se, ale nic tam není. Logicky jste zaměřeni na střed pohledu, ale občas vaše vnitřní oko zachytí něco v rohu, kde se může nacházet třeba bytost, která chce na sebe upozornit. Podobné stavy můžete zaznamenat právě ve chvílích, kdy jste buď trénovaní a není pro vás problém otevřít oko, obdaření, nebo jste jen velmi unavení. Stimulaci třetího oka můžete zažít při nudných poradách, ve škole, ve vlaku, v práci – vidíte tu podobnost? Zkrátka všude tam, kde potřebujete udržet pozornost a víčka se vám zavírají a zavírají, vy s tím bojujete. Toto probíhá na mentální úrovni, v oblasti třetího oka. Vaše vědomí je soustřeďeno na konkrétní oblast vašeho těla a vy se snažíte ve své mysli s touto oblastí manipulovat, což vede k stimulaci energetického těla a probuzení třetího oka. Osoby, ovlivněné drogou, popisují jisté změněné stavy vědomí, ovšem mají zkreslené vnímání a přesunuty blokovací mechanismy, proto, už kvůli tomu, navození stavu touto cestou nedoporučuji. Trénink soustředěného pohledu do zrcadla Zrcadlo bylo vždy považováno jako magické, už proto, že se využívá k zaměření a soustředění naší pozornosti. Cvičení,...

Read More

content top