content top

Velké pohyby na více frontách včetně měnícího se amerického režimu a vážné politické vřavy v Číně

Velké pohyby na více frontách včetně měnícího se amerického režimu a vážné politické vřavy v Číně

Existují vážné a nepopiratelná změny probíhající na nejvyšších úrovních světové mocenské struktury. Za prvé, jak zdůraznil Neil Keenan a další, americký prezident Barack Obama řekl mezi členy Washingtonského tisku na večeři korespondentů v Bílém domě dne 30. dubna, že „konec republiky nebyl nikdy neviděn lépe“a že“ je to čest být tady na můj poslední – a možná poslední – večeři korespondentů v Bílém domě “ Zde je odkaz na tiskovou zprávu z Bílého domu, která obsahuje tyto připomínky. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/01/remarks-president-white-house-correspondents-dinner Kromě toho, Bílý dům vydal podrobný plán pro „mírové předání moci“ 6. května. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/06/executive-order-facilitation-presidential-transition Zdroje CIA (říkají) plán je stále udržet Obamu jako tvář režimu a použít jej pro přechod k předsednictví Donalda Trumpa, ale že Obama by už nežil v Bílém domě a mocenská struktura za trůnem byla změněna. Jedním z velmi viditelných znamení změny režimu v USA je skutečnost, že bude zveřejněno „1500 dokumentů společnosti“ Skull and Bones “ z Yale, které exponují hlavnět Kerry [John, ministr zahranicí Spojených států] Bushova a dalších členů cabaly, „uvedl zdroj z Pentagonu. Toto odhalení je jasným znamením, že satanisté ztratili na nejvyšší úrovni mocenské struktury Spojených států veškerou svou moc. http://www.politico.com/blogs/under-the-radar/2016/05/george-w-bush-white-houses-skull-and-bones-files-due-out-222858 Budeme o situaci v USA referovat více poté, protože existují i jiné důležité skutečnosti v chodu, které chceme diskutovat jako první. Minulý týden se tento autor zúčastnili zasedání členů lóže vysoké úrovně tajné společnosti Asian Benefica s 55 miliony členů (Hongmen) v japonské Jokohamě. Na setkání byly analyzovány budoucí mírové plány této lóže v Japonsku. Podrobněji se také jednalo o novém mezinárodním finančním systému s cílem v příštích letech nahradit systém stávající. Zasedání se zúčastnili odborníci z různých oborů. A konečně, společnost vyjádřila touhu ke spolupráci, založenou na principech míru “ a vzájemně prospěšných vztahů s Mezinárodní Společností Bílého Draka“. To je vše, co je dovoleno nyní odhalit. The Společností Bílého Draka se také kontaktovala minulý týden s dvěma zástupci vlády pevninské Číny. Jeden z nich, který představuje bezpečnostní aparát komunistické vlády v Číně, řekl, že 12,000 tun zlata je nyní nabízeno se slevou 13% za stejných podmínek jako 8000 tun zmíněných v předchozí části tohoto bulletinu. Zlata je v ingotech o váze 12,5 kg a je k dispozici k okamžitému odběru v Hongkongu. Na druhé straně říkají, že v případě, že nabídka nebude přijata před 16. květnem, Číňané budou na toto téma jednat zcela jednostranně. SDB doporučila provést americkému dolaru tah vůči v případě, že aktuální kontroloři dolarového systému odmítnou přijmout tuto zlato. Vzhledem k tomu, že podvod s dolarovým systémem Henryho Kissingera je u konce, můžeme říci, že existují dva zásadní uchazeči na pozici M1 nebo-li kontrolora jednotky amerického dolaru. Jedním z nich je Neil Keenan a druhý je, jak věříme nejstarší syn...

Read More

Trocha historické pravdy o Američanech u nás

Trocha historické pravdy o Američanech u nás

30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů – bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo: – Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. – Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodinza den. – Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. – Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. – Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. – Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. – Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šestikilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani»budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Americké bombardování Plzně Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky – Škodových závodů v Plzni...

Read More

Je čas, aby František přiznal zapojení do špinavé argentinské války a rezignoval

Je čas, aby František přiznal zapojení do špinavé argentinské války a rezignoval

Jak gnostičtí Illumináti, tak americká armáda řekli Společnosti Bílého Draka, že František musí odstoupit z důvodu jeho přátelství s bývalým argentinským diktátorem Jorge Videlou a jeho zapojení do špinavé války v Argentině. Zdroje souhlasí v tom, že jeho rezignace bude spouštěčem řady dramatických změn v tom, jak je řízena tato planeta . „Budou o tom psát ještě za tisíc let ode dneška,“ předpovídá velmistr gnostických Iluminátů „Alexander Romanov.“ Romanov také řekl, že chazarský hlavní mafián Heinz (Henry) Kissinger zemřel, a že není nikdo, kdo by ho v chazarské mocenské struktuře nahradil. Už nám bylo řečeno mnohokrát v minulosti, že „Kisssinger je mrtvý“ jen proto, aby se objevil na veřejnosti krátce poté, co jsme zveřejnili tuto informaci. Takže, pane Kissinger, pokud jste ještě naživu, prosím, objevte se někde na veřejnosti, aby jste se vyfotografoval a natočil. Jestliže je opravdu mrtvý, bylo by to obrovský průlom, protože Kissinger byl muž, který stál za 60 let dlouhým rabováním chazarské mafie vsech finančních prostředků a fondů určených k tomu, aby byly použity ve prospěch této planety. Zdroje z SBD říkají, že by to mohlo být také důvodem, proč veteráni s kariérou u CIA a úředníci ministerstva zahraničí nyní vyjednávají zlatou dohodu s Rodinou draka v Asii. Zlato je již k dispozici, takže zpoždění pochází od lidí ovládajících zařízení na tisk (nebo zadávání) dolaru. Existuje několik setkání, které se udály k tomto problému, a to zejména ve Washingtonu, a ty jsou zase propojeny s rozhovory o nutnosti odstoupení papeže a odstranění Kissingera ze scény. Další setkání na toto téma pokračovali tento týden. V každém případě, když se podíváte na následující odkazy můžete vidět velmi jasně, že pokud jde o skutečný stav světa, tak kontrola ekonomiky Chazarskou mafií skončila. Prvním z nich je mapa zobrazující červeně země zapsané do Asijské Infrastrukturní a Investiční Banky nebo-li AIIB. Můžete vidět, že na rozdíl od afrických národů a Amerik minus Brazílie, většina světa je již na palubě této banky. Příští odkaz ukazuje tyto země, pokud jde o paritu kupní síly (Real) HDP. Opět můžete vidět, jak ohromně velkou mapu vytváří země v AIIB. Americká moc vypadá obrovská, ale lidé, kteří znají skutečný stav světa ví, že HDP US je zveličeno cca o 50% díky finančnímu chmýří (čísla v bankovních počítačích, které nejsou připojeny k realitě) a falešným statistikám, takže si je třeba představit pouze polovinu této velikosti. Finální odkaz ukazuje země, které mají Čínu za jejich obchodního partnera číslo jedna ve srovnání s těmi, které mají USA jako jejich číslo jedna obchodního partnera. Opět můžete vidět Čínu, že má v reálném světě obchodu více než dvojnásobek vlivu USA. To znamená, že pokud země AIIB rozhodnou přestat přijímat americký dolar, pak je konec hry...

Read More

10 znamení, ktoré vám zašle vesmír, keď sa ocitnete na zlej ceste

10 znamení, ktoré vám zašle vesmír, keď sa ocitnete na zlej ceste

Mnohí ľudia veria, že veci sa im stávajú náhodne. Ak sa však pozrieme trocha bližšie na našu intuíciu, zistíme, že všetko, čo sa stane, stane sa pre nejaký dôvod. Často si neuvedomujeme, čo všetko vytvárame každým jedným momentom. Našťastie, vesmír nám dáva znamenia, aby nás upovedomil, že sme na dobrej ceste. A čo je ešte dôležitejšie, varuje nás aj vtedy, keď sme sa ocitli na ceste zlej. No a práve na tieto znamenia sa zameriava tento článok. Kedy a ako nám dáva vesmír znamenia Vo všeobecnosti možno povedať, že vesmír nám dáva znamenia v podobe nepríjemných udalostí a okolností. Tie sú znakom toho, že vaša energia sa uberá zlým smerom, prípadne je momentálne uviaznutá či zaseknutá na nízkej vibračnej úrovni. Ak sú vaše myšlienky, pocity a činy zacielené negatívne, tak to vytvára neželané okolnosti. Naopak, keď sa vaše myšlienky, pocity a činy pohybujú vo vysokých vibračných frekvenciách, život sa vám perfektne zoradí. Životné udalosti budú perfektne načasované a šťastie bude pri vás stáť po celý deň. Preto je nesmierne dôležité zvýšiť svoje vibrácie prostredníctvom vedomého zvolenia si pozitívnych myšlienok. Prečo skĺzavame do nižších frekvencií a chorôb Aj keď máme schopnosť vibrovať na vyššej frekvenčnej úrovni, je pre nás ťažké si túto úroveň udržiavať stále. Je to preto, lebo zem je fyzický fenomén, ktorý je oveľa hustejší a pomalší ako vyššie éterické dimenzie. Štruktúra našich tiel aj planéty je zložená z oveľa nižšej vibračnej energie ako naše duše. Výsledkom toho potom je, že sa nám z času na čas začínajú diať neželané veci a životné situácie. To je však v poriadku. Pokiaľ dokážeme tieto znamenia správne rozpoznať (bez toho, aby sa naše ego na ne zafixovalo), dokážeme sa potom rýchlo vrátiť na správnu cestu. Počas dňa je preto dobré si tieto znamenia vesmíru všímať. Tuto nasledujú najčastejšie z nich. 10 znamení vesmíru Ak sa vám prihodia tieto znamenia, mali by ste im venovať zvýšenú pozornosť: Potknutie sa Ostať uväznený v zápche na ceste Keď sa vám dostávajú škaredé pohľady alebo poznámky od iných ľudí Poranenie, úraz Nečakané účty alebo pokuty v poštovej schránke Nepríjemné pocity na žalúdku Hádky s blížnymi Choroba, bolesti hlavy Strata alebo poškodenie vašich vecí Nepríjemné zápachy, zvyky alebo chute Každé z uvedených znamení je náznakom, že by ste sa mali pokúsiť zmeniť svoju vibračnú frekvenciu. Keď sa vám prihodia, zastavte sa! Prestaňte pracovať na úlohe, na ktorej práve pracujete, ukončite konverzáciu, ktorú práve vediete alebo prestaňte byť posadnutý myšlienkou, o ktorej momentálne rozmýšľate. Žiadna z týchto vecí vás totiž nedovedie tam, kde chcete byť. Namiesto toho sa zhlboka nadýchnite, urobte krok späť či dokonca si dajte minútku na meditáciu, ak je to v danej situácii možné. V prípade, že sa vám podarí tieto varovné signály zachytiť dostatočne skoro a okamžite zareagovať, už jednoduchý akt sústredenia sa zastaví zotrvačnosť negatívneho. Záver Tento článok bol zameraný...

Read More

Chazarská mafie je pod útokem na celém světě a hybridní válka pokračuje zničením japonských podzemních vojenských základen.

Chazarská mafie je pod útokem na celém světě a hybridní válka pokračuje zničením japonských podzemních vojenských základen.

Bitva o planetu Zemi zaznamenala dramatický obrat zničením tří hlavních japonských podzemních základen soustružení, zrychlením hledání chazarských gangsterů – oligarchů, a finančními vyjednáváními na vysoké úrovni mezi vojensko-průmyslovým komplexem a asijskými tajnými společnostmi a další .. Za prvé o zemětřesení: ve skupinách po japonském internetovém chatu se předpokládá, že nedávná série zemětřesení v jižním Japonsku byla všechna umělá zemětřesení. Předložené důkazy ukazují, že na všech seismografech (grafika zemětřesení) se podobají zemětřesení způsobeným explozí s obrovským náhlým šokem s následným otřesy, které trvale klesají. Viz následující odkazy, kde můžete vidět o tom důkazy: http://pesn.com/2011/09/18/9501916_Evidence_Denver_and_DC_Quakes_Caused_by_Nukes/ http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/share/index_multi.html http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/search/ Objevily se také zprávy o hlasité explozi jako hluk zemětřesení. Kromě toho všechna měla velmi mělká geotektonická ohniska, méně než 10 kilometrů pod zemí, což je jev v přirozených zemětřeseních velmi vzácný. Kromě toho, že predikční centrum pro zemětřesení japonské vlády uvedlo, že se vzdalo předpovídání tohoto zemětřesení, protože nevyhovují všem známým vzorcům přírodních zemětřesení. Rozhodujícím faktorem však bylo, že ohnisky těchto zemětřesení byly ve všech třech místech japonské vojenské základny. Pokud hledáte Oyatsu 1812, Mashiki v Kumamoto prefektuře v Google Earth si můžete prohlédnout vojenskou základnu v epicentru prvního zemětřesení. Existuje několik neobvyklých struktury, které tam lze vidět, které se zdají být vstupy do podzemních základen. Je také třeba připomenout, že ministr financí Japonska, Taro Aso, nedávno sdělil americkému ekonomovi Paulu Krugmanovi něco o tom, že japonská vláda hledala spoušť k zahájení třetí světové války, aby zachránila ekonomiku. http://www.zerohedge.com/news/2016-03-26/japans-finance-minister-accidentally-reveals-how-it-all-ends-war Čínské vládní zdroje v Pekingu nedávno řekly autorovi tohoto článku, že v posledních měsících bylo identifikováno neobvykle intenzivní hromadění vojenského vybavení japonskou vládou. Postižené základny se nacházejí v blízkosti Korejského poloostrova, kde by bylo jednodušší přesunout velké množství vojáků do Asie na válku s Čínou. Z tohoto důvodu se zdá, že došlo k preventivnímu útoku neznámých sil, aby se zabránilo japonskému pokus o spuštění 3. světové války. Oznámení Severní Koreje o tom, že má ponorku s balistickými střelami byla vlastně japonská reakce na útok na jejich podzemní základny. Tato zpráva byla, že Japonsko má stále intaktní schopnost odvetného jaderného útoku prostřednictvím svého zastoupení v Severní Koreji. Nemají strach, protože nikdo neplánuje invazi do Japonska. Minulý týden byl také jistý válečný stav ve vztahu k asijskému zlatu v Indonésii. Agenti CIA v ředitelství pro Asii v Singapuru minulý týden varovali Číňany, že když se budou snažit využít své výdaje v hodnote desítek miliard dolarů v Indonésii jako způsob, jak tam dosáhnout politické kontroly, Američané by se „pohnuli.“ Kromě toho, v reakci na nabídku Číňanů dodávat zlato se slevou ve výši 13%, říkají Američané v Indonésii a Singapuru, že to nepotřebují, protože kontrolují obrovské poklady zlata poblíž amerického velvyslanectví v Jakartě. Indonéská vláda, „potvrzuje existenci 4000 tun japonského zlata, které je,...

Read More

Zdeněk Bakala přenechal svůj podíl v NWR americkým elitám, které stály v čele Lehman Brothers.

Zdeněk Bakala přenechal svůj podíl v NWR americkým elitám, které stály v čele Lehman Brothers.

Včera proběhla ekonomickými médii v ČR informace, že Zdeněk Bakala provedl exit ze společnosti NWR, která je majitelem OKD [1]. Zoufale zadlužený těžař NWR, který je nyní ve ztrátě 6 miliard korun, se blíží k insolvenci v půlce roku a Zdeněk Bakala tak usoudil, že je lepší zavčas opustit potápějící se loď. Tato informace by nebyla nijak překvapující, kdyby se v ní neobjevili představitelé amerického FEDu a osoby, které mají blízko k americkým národním elitám a do nejvyšších center americké korporátní moci. Zdeněk Bakala totiž přenechal své akcie v NWR bezúplatně americko-britskému holdingu AHG (Ad Hoc Group), který se skládá ze tří investičních skupin. Ashmore Investment Management Limited Gramercy Funds Management LLC M&G Investment Management Limited Tyto společnosti jsou totiž všude tam, kde se chystají revoluce, mocenské převraty, a kde probíhá proces dolování zisků a peněz ze státních zdrojů, z privatizace a ze sociálního inženýrství. Všechny tři společnosti se zaměřují na skupování akvizic s desítkami tisíc zaměstnanců ve firmách, které mají existenční problémy. Pojďme se podívat na rozbor, komu pan Bakala přenechal nejen své akcie, ale úplnou kontrolu nad NWR a jedním z největších zaměstnavatelů v celé republice. Těžba uhlí v OKD je možná definitivně u konce Ashmore Investment Management Limited Jedná se o americkou dceřinku britské Ashmore Group, což je britský koloniální kapitál rodiny Rothschild a struktury NYLON (bankovní mocenské centrum na ose New York – London, představitel vyhrazeného procesu řízení NWO sionistické větve NWO) [2]. Společnost se aktivně snaží na Ukrajině zajistit financování kyjevské junty a její armády. Ashmore je jedním z největších investorů ukrajinského Majdanu [3]. Společnost si zavazuje dluhem kyjevskou vládu, a ta musí tancovat, jak Ashmore a ostatní kreditoři pískají [4]. Strategie firmy, která se zaměřuje na rozvíjející se trhy, je poskytování úvěrů vládám a organizačním strukturám zemí na překonání sociálního dopadu restrukturalizačních a transformačních opatření. Firma se zaměřuje na dolarové dluhy ve spolupráci s IMF (Mezinárodní měnový fond), kde Ashmore funguje jako kreditor a IMF jako garant úvěrových rámců, speciální formy financování a poradenství. Firma skupuje krachující akvizice a používá je následně jako nátlakový mechanismus na vládu země, aby podepsala s fondem úvěrové rámce na krytí provozních nákladů státu. Stát v konečném důsledku, aby zabránil demonstracím, musí přistoupit na úvěrové rámce rodiny Rothschild, kterou zastupuje právě Ashmore Group a zadlužit stát ve prospěch amerického a potažmo britského kapitálu této rodiny. V rámci systému řízení NYLON už nelze kapitál rozlišovat na britský a americký, protože to není ani jedno, je to kapitál FEDu. Je už tedy naprosto logické, jaká hra se chystá s NWR a OKD ve vztahu k českému státu. Hrozba sociálních nepokojů donutí stát půjčit si od Ashmore a dalších fondů. Gramercy Funds Management LLC Pokud se...

Read More

Červení a zelení z asijských tajných společností slibují, že pod novým vedením „se země bude chvět“.

Červení a zelení z asijských tajných společností slibují, že pod novým vedením „se země bude chvět“.

Minulý týden informovali representativním prohlásením zástupce z vedoucí rodiny Hongmen Worldwide China Union Spolecnost Bílého Draka, že červení a zelení jsou nyní pod novým vedením. Řekl, že „když asijský obr pohne, země se bude třást, ale naším cílem je světový mír.“ Nemůže být napsáno více o tom, o čem Červený, Modrý a SBD mluvili, avšak, můžete si být jisti, že se brzy rozjedou velké akce. K dispozici je také spousta tlachání z různých zdrojů, včetně CIA a Pentagonu, že je na spadnutí nějaká finanční událost, která je daleko větší než šok z Lehmanů. Zatímco zkušenost nás učí být opatrní s konkrétními daty, mnoho zdrojů dokonce jde tak daleko, že říkají, že to bude 19. dubna. To je den, kdy Shanghai Gold Exchange zahájí svou zlatou obchodní platformu určenou k převzetí stanovení ceny zlata z Khazarian mafie řízené bank. http://www.en.sge.com.cn/news-announcement/announcement/537284.shtml Není asi náhodou, že minulý týden Deutschebank u soudu přiznala, že manipulovala zlaté a stříbrné ceny a slíbila uvolnit veškeré informace, které má o jiných velkých bankách zapojených do cenových manipulací. Takže máme Číňany zahájující výměnu zlata ve stejnou dobu jako západní banky, které tradičně nastavují cenu zlata, které se však veřejně provalily jako podvod. Shanghai Gold Exchange také způsobí, ze bude možné, aby Asijci zpeněžili obrovské off-trhu s hromadami zlata, které údajně drží. To znamená, že čínský jüan bude alespoň částečně podložený zlatem. Toto je pravděpodobný zdroj zpráv, jako jsou tyto: https://www.superstation95.com/index.php/world/1152 kde se tvrdí, že Čína bude oznámí uvedení mezinárodního zlatem podloženého Yuanu a od tohoto týdne přestane přijímat dolary. Nebyli jsme schopni to nezávisle potvrdit, ale lze říci, SBD doporučil Číňe, aby učinili takový krok v koordinaci s armádou a vojenskými a agenturami USA. Jistě ministři financí a top centrální bankéři z G20 národů byli všichni minulý týden shromáždeni ve Washingtonu, aby se uicastnili pravidelně plánovaných i mimořádných zasedáních. Guvernéři Federal Reserve Board měli také spoustu mimořádných schůzí. Jedním z viditelný výsledk byl historicky významnou novinkou z minulého týdne o Federal Deposit Insurance Corporation, která mluví o bankovních gigantech jako JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, New York Mellon Bank a State Street Corp, že jejich plány na bankrot „nebyly důvěryhodné.“ https://www.rt.com/usa/339518-banks-disaster-readiness-regulators/ Řečeno jinak, některým z největších majitelů bank Chazarské kabaly a majitelům Společnosti Federálních Reserv bylo v podstatě řečeno, že jsou de facto v bankrotu. Zdroje Pentagonu a zdroje CIA nám také řekly, že když se předseda Federal Reserve Board, Janet Yellen, setkal s americkým prezidentem Barackem Obamou a viceprezidentem Joe Biden, který požádal Yellen o mobilizaci americké armády a aby obkličila tvůrce problému a dala je do táborů FEMA, aby se zabránilo masovým nepokojům poté, co plánoval Fed přesunout úspory velkých bank tím, že by ukradli úspory lidí. „Ať zrusí...

Read More

Společnost Federálních Reserv a dolar dostanou přímý zásah finančním armagedonem, jestli odmítnou zlatou nabídku z Asie

Společnost Federálních Reserv a dolar dostanou přímý zásah finančním armagedonem, jestli odmítnou zlatou nabídku z Asie

Asijské rodina Draka nabídla majitelům Společnosti Federálních Reserv ohromující množství zlata se slevou 13% z tržní ceny. Předpokládá se, že 10% z těchto peněz se vynaloží na masívní kampaň k ukončení chudoby, zastavení ničení životního prostředí a vyslání lidstva na cestu k exponenciálnímu rozpínání vesmírem. Míč má nyní režim USA ve Washingtonu DC. To je důvod, proč americký prezident a viceprezident mají mimořádnou schůzi dne 11. dubna společně s předsedou Federálního rezervního systému, Janet Yellen. Zdroje říkají CIA v Asii, že člen rodiny Draka bude na této schůzce také. V případě, že Fed odmítne, Asiaté, Evropané a země BRICS vyhlásí novou mezinárodní zlatem-podloženou měnu, která by mohla vyměnit dolary zhruba v průběhu tří měsíců. Po uplynutí této doby, americký dolar již bude odmítnut přinejmenším 188 zeměmi této planety, přičemž izolovaný režim ve Washington vyhlásí bankrot. V tomto případě, aby se vyhlo válce, bude i nadále financovány vojenské operace mimo USA s novou měnou Spojených států. Nový režim bude nevyhnutelně nahrazen a Fed v USA vyhlásí bankrot. Bude mít možnost vydat vlastní měnu s neomezenou kupní sílou v rámci USA .. Kromě finančních sankcí namířených proti Společnosti Federálních Reserv se mobilizují dodža bojových umění v celém světě, aby tak definitivně ukončili vládu frakcí chazarské lůzy. Chodoin Daikaku okázaly šéf mnoha světových frakcí bojových umění, je zbaven svého postu a bude nahrazen Masaaki Hatsumim, hlavou Bujinkan Dojo. Důvodem je to, že Daikaku, jehož skutečné jméno je Ryosuke Matsuura, odmítl mobilizovat bojová umění pod jeho vedením údajné proto, že byl předložen dostatečný důkaz, že chazarska mafie se aktivně snaží zabít více než 90% světové populace. Jinými slovy, bylo ustědřeno více úderů proti lidské rase, a navzdory potřebě legitimní sebeobrany se nedělalo nic. Důkazy, které ignoruje obsahují několik pokusů o vyvolání třetí světové války, šíření biologických zbraní, jako jsou Ebola, HIV a SARS, pokusy vyvolat masové hladovění tím, že se zaplatí zemědělcům za výrobu paliv namísto potravin a další. Nejen to, že selhali při těchto pokusech zabít miliardy lidí, které satanisté navíc veřejně oznámili, že se chystají zabít, ale jak se zdá, připravují se na jakousi akci masového obětování: v celém světě se nyní staví nejméně tisíc Baalových chrámů. V dávných dobách, byly jako oběť Baalovi spalovány děti; Baal byl také známý jako Moloch, později jako Set a konečně, nyní jako Satan. http://nypost.com/2015/12/29/3-d-printing-to-bring-syrian-arch-destroyed-by-isis-back-to-life/ Faktem zůstává režim Baracka Obamy ve Spojených státech nezatkl žádného z pachatelů nebo projektantů těchto zvěrstev. To znamená, že všichni členové ozbrojených sil, policie, agentur a společností bojových umění se musí hnout směrem nahoru ke svému velení, a trvat na tom, aby byla přijata opatření dříve, než dojde k více úmrtím. Naštěstí, existují důkazy, že je alespoň jedna opravdu vážná akce. Na jedné straně, všechny...

Read More

content top